Vedenie OZ

Vedenie OZ

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD.

Predseda Rady

Ing. Juraj Sninský

Riaditeľ

Denisa Feketeová DiS.art.

Podpredseda Rady