Vedenie OZ

Vedenie OZ

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD., predseda OZ

Predseda OZ

Bc. Martina Lacková, riaditeľka OZ

Riaditeľka OZ

Ing. Juraj Sninský, podpredseda OZ

Podpredseda OZ

Denisa Feketeová DiS.art.

Koordinátor projektov OZ