Ing. Juraj Sninský

Štúdium: Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

  • Finančné riadenie podniku
  • Ekonomika a manažment podniku

Profesia: Zriaďovateľ a manažér Súkromného konzervatória, Zádielska 12 v  Košiciach a Súkromnej základnej umeleckej školy, Zádielska 12 v Košiciach