Sme VIVA

Kontakt

Názov:    Občianske združenie
                VIVA-centrum umenia

                Zádielska 12
                040 01 Košice
                Slovenská republika

Identifikačné údaje:   IČO: 42244391
                                     DIČ: 2023352914

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.,
Č.ú.: 2922866029/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2286 6029 

Tel.:  +421918560030
 

Web:  www.ozviva.sk
email: ozviva@ozviva.sk, ozvivacentrumumenia@gmail.com