NA SCÉNU

NA SCÉNU


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

(Informácie o podmienkach pre registráciu nájdete nižšie)

Na scénu!  - 2 dňový projekt konaný v Košiciach zameraný na edukačné aktivity - v oblasti činoherného herectva, techniky hlasu a reči a nonverbálneho divadla.

15. 10. 2021 - 16. 10. 2021

Zádielska 12, Košice

Organizátor: OZ VIVA-centrum umenia

Garant a koordinátor projektu: Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

WORKSHOPY SÚ BEZPLATNÉ.

O PROJEKTE

NA SCÉNU!  je 2 dňový projekt konaný v Košiciach zameraný na edukačné aktivity v oblasti činoherného herectva, techniky hlasu a reči a nonverbálneho divadla.

LÍDRAMI PROJEKTU sú osobnosti, ktoré pôsobia alebo pôsobili na domácej a zahraničnej scéne, na vysokých školách a sú aktívnymi kultúrnymi lídrami s dlhoročnou praxou:

 • Mgr.art. Lenka BARILÍKOVÁ- SPIŠÁKOVÁ, ArtD. - herečka, pedagogička, hlasový pedagóg;
 • MGA. Štefan CAPKO - herec, pedagóg, klaun predstaviteľ nonverbálneho a komediálneho divadla.

Projekt zahŕňa: 

1) Workshopy: L. Barilíková-Spišáková, Š. Capko 

2) odborné prednášky: L. Barilíková-Spišáková, Š. Capko. 

 Cieľ projektu:

 • rozšíriť, posilniť, skvalitniť edukačné aktivity v oblasti divadelného umenia v Košiciach; poskytnúť účastníkom možnosť obohatiť svoje schopnosti v  oblastiach: a) Gestické a mimické herectvo (Capko),  b) technika hlasu, reči a umeleckého prednesu (Barilíková-Spišáková) 

 • ​Prostredníctvom odborných prednášok a diskusií objasniť rôzne východiská. Tematický okruh: Prezentácia názorov a skúseností odborníkov (inovačné metódy za účelom skvalitnenia interpretačných schopností.) 

  a) Š. Capko/ Téma 1) Gestické a mimické herectvo Téma2) Maska: neutrálną a expresívna(smerom k charakteru, od formy k obsahu) 

  b) Barilíková-Spišáková/ Téma: technika hlasu, reči a umelecký prejav.

 • Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú študenti konzervatórií, absolventi konzervatórií bez angažmánu; študenti alebo absolventi VŠ- umeleckého zamerania, členovia nezávislých zoskupení. Úroveň mierne pokročilý a pokročilý interpret. 

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU

 • Workshop s L. Spišáková- Bariliková

Úroveň:  

skupina A: pokročilí

skupina B: mierne pokročilí

 • Workshop s Š. Capko

Úroveň:

skupina A: pokročilí

skupina B: mierne pokročilí

 

PRIHLÁŠKA – POVINNÁ REGISTRÁCIA

Na workshopy sa môžete prihlásiť do 12.10. 2021 formou registračného formulára:

https://docs.google.com/forms/d/12Wg-f_NikyblahqmCJUNnMu83HfvL-yv_V5jHWz3ETQ/edit

Po registrácii Vám prepošleme emailom organizačné pokyny.

PROGRAM WORKSHOPOV VÁM BUDE ZASLANÝ PO ONLINE REGISTRÁCII NA VAMI ZADANÝ EMAIL.

 

ŽIVOTOPISY

 

Mgr. art. Lenka Spišáková- Barilíková, ArtD. (1971)

 •  herečka, speváčka, pedagogička,
 • špecializuje sa na Techniku hlasu a reči, vedie vlastné letné workshopy hereckých techník,
 • od roku 2016 vedie workshopy Sebavedomie v hlase,
 • pravidelne prednáša na JAMU v Brne,
 • prednášala na medzinárodných sympóziách Umelecký hlas, Laryngológia, na Klinicko - logopedických dňoch Sekcie klinickej logopédie SSO na Slovensku,
 • pôsobila ako pedagogička herectva a javiskovej reči na Katedre spevu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave,
 • bývalá členka umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre, členka Radošinského naivného divadla,
 • hosťovala v SND, Nová Scéna, v divadle Wustenrot, v štúdiu L + S,
 • spolupracovala s divadlom Teatro Tatro v Nitre a inými nezávislými divadelnými skupinami,
 • pracovala s mnohými významnými režisérmi – Marián Amsler, Roman Polák, Ondrej Spišák, Jan Antonín Pitínsky, Ľubomír Vajdička, Karol Spišák, Juraj Nvota, Jakub Nvota, Michal Spišák, Jozef Bednárik, Svetozár Sprušanský, Ján Luterán, Jerzy Jan Polonski a ďalší.

MgA. Štefan Capko (1970) 

herec, pedagóg, klaun predstaviteľ nonverbálneho a komediálneho divadla.

 • herecký coach s pedagogickou praxou na AMU a VŠMU, 
 • je absolventom výuky prof. Ctibora Turba, prof. Borisa Hybnera a prof. Vladimíra Strniska na AMU v Prahe, 
 • absolvoval divadelné kurzy Daniela Gulka, Bernie Schurcha, Patricka Pezzina a Claire Heggen v Prahe, Charleville Meziéres a Paříži,
 • spolupracoval ako choreograf, herecký coach a gagman s Národným divadlom v Prahe, Brno, Ostrava, Bratislava,
 • pôsobil v činoherných divadlách v Prahe, Ostrave, Chebe, Karlové Vary, Brno v pozícii hereckého coacha,
 • je autorom publikácie "Zjevení masky", ktorá je príručkou pre výchovu herectva z pohľadu využívania masky ako najzákladnejšieho divadelného prostriedku,
 • zakladateľ: Sacra Circus, Teatro Comico a Teatro Piccolino,
 • na katedre animovanej tvorby FAMU vyučoval gestické a mimické herectvo, improvizáciu, hru s maskou, grotesku, 
 • na divadelnej a filmovej fakulte vyučoval clowneriu a tvorbu charakteru,
 • je externým pedagógom Modernej divadelnej clownerie ve Flying Actor`s studiu San Francisco.

Herec, gagman. Narozen v Košicích, kde vystudoval gymnázium Šrobárova a Strojní fakultu Technické univerzity Košice. Poté vystudoval v roce 1997 HAMU, obor Nonverbální a komediální divadlo u Ctibora Turby a Borise hybnera. 
Absolvované zahraniční stáže:Dimitriho clownská škola (Switzerland), Mezinárodní institut loutkového divadla (France),Cirkusová škola v Chalons Champagne (France)Moderní klauniáda, Daniel Gulko (USA)
Divadelní herecké role: v představeních:Talíře – Taniere,L amfiparnaso, Kjógeny, Klauniády (režie Ctibor Turba)Yesman v představení „Boris Pictus“ Boris Hybnera. Marné tázání nebes – divadlo Archa (režie: J.A. Pitínský), mim v herecké skupina v Hamletovi s Vláďou Javorským v hlavní roli v pražském Národním divadle.
Vytvořil choreografie a pohybové spolupráce v opeře ND Praha

V sezóně 2003-04 spolupracoval s Divadlem bratří Formanů a Národním divadlem na inscenaci opery Philipa Glasse La Belle et la Bete. S režisérem Jiřím Nekvasilem spolupracoval na Janáčkových operách Výlety páně Broučkovy (ND 2003) a Její pastorkyni (koprodukce Dublin 2004, Riga, Praha 2005), scénickém provedení Verdiho Requiem (ND 2004, Tampere Finsko, březen 2008), na Řeckých pašijích (Bohuslav Martinů), Donu Giovannim (W.A.Mozart), také na operách Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta (ND 2004) a Tajemství (ND 2006), a dále na opeře La Fanciulla dell west od G. Pucciniho (ND 2007). 

V ND Brno vytvořil choreografii k opeře L. Janáčka Příhody lišky Bystroušky (2008, režie James Conway) a opeře Bohuslava Martinů Julietta v režii Jiřího Nekvasila.
Založil také sdružení "Circus Sacra", se kterým vytvořil představení Faustroll podle knihy Alfreda Jarryho, které mělo premiéru v divadle Alfréd ve dvoře v rámci činnosti o.s. Motus.
Circus Sacra se věnuje zejména pouličnímu divadlu. 

Štefan Capko je autorem a režisérem všech představení této skupiny. Představení Draceana (Legenda o Sv. Jiří), cirkusové divadelní představení Mechanica a autorská divadelní hra Čamburína (vizuální komedie ve stylu Commedia dell’arte) měli všechny postupně premiéru na Divadelním festivalu Loutkářská Chrudim 2002 a festivalu DIVADLO 2003 a 2005 v Plzni. V srpnu 2006 se Circus Sacra stal základním kamenem pouličního divadelního rituálu „Vyhánění Nudy z Prahy“, který se prováděl před divadelním festivalem Mimraj 2006 (oslava 50 let české pantomimy) a festivalem Letním letná 2006. Autorem a režisérem tohoto rituálu je také Štefan Capko. Circus Sacra také reprezentoval českou kulturu v zahraničí. S představením Draceana v rámci projektu divadelního ústavu Invaze do Evropy se zúčastnil festivalu v Madridu. A s pouliční akcí souboj Titánů reprezentoval Hl. město Praha na Carskoselském Karnevalu v Sankt Peterburku. Inscenace MECHANICA zíkala na festivalu DIV 2005 v Trnavě na Slovensku Hlavní cenu a stala se nejinspirativnějším představením v tomto ročníku.

Od roku 2000 až do současné doby působí na KND HAMU jako pedagog hlavního oboru ve stylech clownerie, fyzické divadlo, improvizace a tělesný mimus. Režijně, autorsky dramaturgicky připravil mnoho divadelních představení této katedry. (Mjůůů zik! - hudební clownerie, Sen o stvoření – tělesný mimus a expresivní maska, Moje první Taneční – clownerie a mnoho dalších)
Od roku 2008 je také pedagogem Katedry animace FAMU, kde vede semináře hra s maskou, herec v animovaném filmu – pixilace, gestické a mimické herectví a analýza a stavba gagu.
 

Filmové role:
Kajakář ve vlastním studentském snímku Easy rider natočil podle vlastního scénáře s animátorem Michalem Sušinou
Krvavý Hugo titulní postava ve stejnojmenném filmu filmu Aurela Klimta navrženém na studentského Oscara  
Čung Kchuej ve filmu režiséra Václava Vorlíčka Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko.
Schovánek Josef ve filmu Pavla Štingla Mír jejich duším (kamera Míra Janek)
Zkorumpovaný policajt ve filmu Jana Hřebejka U mě dobrý
Tentýž policajt o pár let později ve filmu Jana Hřebejka Nestyda