MasterClass

MasterClass


​​Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Povinná registrácia vyplnením formuláru tu

 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

(Informácie o podmienkach pre registráciu nájdete nižšie)

MasterClass-  Tanečné workshopy a odborné prednášky 

28.11.-5.12. 2018

Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, Košice

Organizátor: OZ VIVA-tanečná škola

Garant projektu: doc. Marilena Halászová

Koordinátor projektu: Katarína Sninská

O PROJEKTE

MasterClass- Tanečné workshopy a odborné prednášky. Hlavnou myšlienkou projektu je priniesť na Slovensko a do Košíc prácu svetoznámych choreografických „značiek“- JIŘÍHO KYLIÁNA a ATTILU EGERHÁZIHO

(Link na repertoár A. Egerházi:  https://www.attilaegerhazi.com/blank-c1yi7)

Projekt je veľkou výzvou a príležitosťou pre tanečnú komunitu v Košiciach, nakoľko tu prvýkrát zavíta predstaviteľ svetoznámeho Nederlands Dans Theatre.

WORKSHOPY

28.11.-2.12. 2018

CRISTINA PORRES MORMENEO/ Španielsko – členka Székesféhervár Ballet Theatre/ 

Workshop: denne 1x 90 min. - Ballet class for contemporary dancers

ATTILA EGERHÁZI/ Maďarsko – riaditeľ Székesféhervár Ballet Theatre/  

Workshop 2 x 120 min. - repertoár A. Egerháziho

3.12.-5.12. 2018

SHIRLEY ESSEBOOM/ Holandsko – bývalá členka NDT1, pedagóg klasického tanca v NDT 1, NDT 2 a repertoáru JIŘÍHO KYLIÁNA.

Workshop 3 x 120 min. – repertoár Jiřího Kyliána

PREDNÁŠKY

28.11. 2018 prof. Mgr.art. IRINA ČIERNIKOVÁ, ArtD., dekanka Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU, Bratislava

29.11. 2018 doc. M. HALÁSZOVÁ, choreografka, baletná majsterka

29.11. 2018 ATTILA EGERHÁZI, riaditeľ Székesféhervár Ballet Theatre/  

4.12. 2018 SHIRLEY ESSEBOOM, bývalá členka NDT1, pedagóg klasického tanca v NDT 1, NDT 2 a repertoáru JIŘÍHO KYLIÁNA.

 

PROGRAM: 

28.11. 2018 / 18.00/ Papa Café

– odborná prednáška prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. – dekanka HTF VŠMU, Bratislava

Téma: Profesionálna kariéra tanečného umelca z pohľadu učiteľa tanečného konzervatória, interpreta, baletného majstra Baletu SND a vysokoškolského pedagóga. 

28.11. - 2.12. 2018

Workshops: Cristina Porres Mormeneo/ Ballet class a Attila Egerházi/ repertoár 

28.11. 2018: 13.00 - 14.30/ Ballet class/ Mormeneo    15.00 – 17.00/ rep./ Egerházi   

29.11. 2018: 09.00 - 10.30/ Ballet class/ Mormeneo    11.00 – 13.00/ rep./ Egerházi   15.00 – 17.00 / rep./ Egerházi    

                     17.30 - 19.00 Odborná prednáška/ doc. Halászová a  A. Egerházi

30.11. 2018: 09.00 - 10.30/ Ballet class/ Mormeneo    11.00 – 13.00/ rep./ Egerházi   15.00 – 17.00 / rep./ Egerházi

01.12. 2018: 09.00 - 10.30/ Ballet class/ Mormeneo    11.00 – 13.00/ rep./ Egerházi   15.00 – 17.00 / rep./ Egerházi

02. 12. 2018: 09.00 - 10.30/ Ballet class/ Mormeneo    11.00 – 13.00/ rep./ Egerházi   15.00 – 17.00 / rep./ Egerházi  

 

3.12. - 5.12. 2018 

Workshops: Shirley Esseboom/ Jiří Kylián repertoár

03.12. 2018:       10.00 – 12.00     14.00 – 16.00    17.00 – 19.00

04.12. 2018:       10.00 – 12.00     14.00 – 16.00    17.00 – 19.00      19.30 - 20.30 Odborná prednáškaS. Esseboom

05.12. 2018:       10.00 – 12.00     14.00 – 16.00    17.00 – 19.00

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU

  • Workshop 28.11. - 2.12. - Attila Egerházi repertoár zahŕňa 90 min. klasického tanca s C. P. Mormeneo a 2 x 120 min.-  repertoár Attilu Egerháziho

Úroveň: mierne pokročilí a pokročilí  (študenti konzervatórií/ poslucháči VŠ so študijným odborom Tanečné umenie/ členovia nezávislých zoskupení so  znalosťou klasického a moderného tanca)

  • Workshop 3.12.-5.12. - Shirley Esseboom  zahŕňa  3 x 120 min.-  repertoár Jiřího Kyliána  so Shirley Esseboom

           Úroveň: pokročilí (študenti konzervatórií/ poslucháči VŠ so študijným odborom Tanečné umenie/ členovia nezávislých zoskupení s vysokou znalosťou klasického a moderného tanca)

PRIHLÁŠKA 

Na workshopy sa môžete prihlásiť formou registračného formulára - link v úvode textu) do 19.11. 2018. Z kapacitných dôvodov je počet účastníkov vymedzený na max. 30 v skupine. Po 21.11. Vás mailom oboznámime s úspešnosťou Vášho zaradenia.

Na odborné prednášky registrácia nie je nutná.

Workshopy sú bezplatné