História


 VIVA- CENTRUM UMENIA

Občianske združenie VIVA – centrum umenia  bolo založené v roku 2006 pod názvom OZ VIVA- tanečná škola. Medzi členov združenia patria profesionálni i amatérski umelci, ktorí aktívne pôsobia v umeleckom sektore mesta Košice a výrazne pomáhajú pri skvalitnení umeleckej produkcie mesta. Cieľom združenia je kreatívna tvorivosť a podpora vzdelávania hlavne detí a mládeže smerom k zvyšovaniu úrovne umeleckej produkcie, popularizácia umeleckého tanca. Rovnako tak i vytvorenie priestoru pre rozvoj talentu jednotlivca i skupiny, prezentácie tvorby, vytváranie dialógu. Svojou činnosťou podporuje vzdelávanie i aktívny a zdravý životný štýl. Vo svojich aktivitách VIVA-tanečná škola spolupracuje s menami: doc. M. Halászová /ČR (SND, AMU, VŠMU, Štátne divadlo Košice), Attila Egerházi / HU (Székesféhervár Ballet Szinház), Cristina Porres Mormeneo/ HU (Székesféhervár Ballet Szinház), Róbert Hlatký/ NL ( Movement Re-training Center), J. Šutka/SR  (The Pastel), doc. D. Hubová/ SR (VŠMU), doc. D. Strnad/ ČR (JAMU Brno), doc. Oxana Smílková, CSc/ ČR (JAMU Brno). 

  • Vydavateľská činnosť OZ:

ISBN 978-80-972097-0-4  Peter Maťo: MARILENA HALÁSZOVÁ. baletná majsterka a choreografka

  • Uskutočnené projekty OZ:

2020 MasterClass 2 - tanečné workshopy a odborné prednášky

Podporené FPU. 

Tanečné workshopy zamerané na repertoár svetoznámeho choreografa: Jiřího Kyliána.  Lektor: Shirley Esseboom.

Súčasť projektu- pohybová analýza s Róbertom Hlatkým.

Odborné prednášky: Shirley Esseboom a Róbert Hlatký.

2018 MasterClass  - tanečné workshopy a odborné prednášky

Podporené FPU. 

Tanečné workshopy zamerané na repertoár 2 svetoznámych choreografov: Jiřího Kyliána a Attilu Egerháziho. Lektori: Shirley Esseboom, Cristina Porres Mormeneo a Attila Egerházi.

Odborné prednášky zamerané na problematiku tanečného umenia - prof. Irina Čierniková, Attila Egerházi, Shirley Esseboom, doc. Marilena Halászová.

2017 New Dance Days  - festival súčasného tanca

Predstavenia: The Hungarian Ballet Theatre – Budapest, A.P. contemporary project – Taliansko, Ján Ševčík a SĽUK, Bratislava , Mimo project – R. Piovarči, Bratislava, Umelecké školy Košíc

Odborná diskusia s: O. Šoth, ArtD., Štátne divadlo Košice, doc. M. Halászová, Praha, P. Maťo, ArtD. – Bratislava

2013 – 2016    PROJEKT PRODANCE – tanečné workshopy 

Účastníci: tanečníci všetkých vekových skupín, amatéri i profesionálni tanečníci

2013 Projekt 4 Živly- festival medzinárodnej spolupráce

Hostia: balet Jihočeského divadla, študenti Tanečnej akadémie Codarts Rotterdam Holandsko,  tanečné divadlo DanzAria, Montevarchi Taliansko, Tanečné štúdio S, umelecké súbory  z mesta Košice

2012 – 2016 PRE-DE-TA – súťažná tanečná prehliadka 

Celoslovenská prehliadka umeleckých súborov a tanečných škôl. Porota: zvučné mená tanečného sveta: doc. M. Halászová (AMU), D. Hubová(VŠMU), prof. I. Čierniková (dekanka VŠMU), P. Maťo ( divadelný kritik) a iní...