2% (3%) z dane ...ĎAKUJEME


ĎAKUJEME!

Chcete podporiť umenie?

Chcete podporiť workshopyfestivaly umelecké predstavenia?

Chcete venovať 2 % (3 %) dane pre Viva - Centrum umenia o.z.?

Ďakujeme.

Editovateľné tlačivo nájdete TU: https://www.ozviva.sk/sites/default/files/tlaciva-na-stiahnutie/6/vyhlasenie2023.pdf

Postup:

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

 
  •