Denisa Feketeová DiS.art.

Vzdelanie

 • 2006 - 2002 absolventka štúdia na Konzervatóriu v Košiciach (DiS.art)
 • 1993 - 1991 pomaturitné kvalifikačné štúdium Rehabilitačný pracovník 

Pedagogické a organizačné skúsenosti

 • od 2006 vedúca tanečného odboru na SZUŠ, Zádielska 12 v Košiciach 
 • 2009 - 1996 vedúca tanečného súboru TŠ „S“
 • 2008 - 1989 semináre a výuka pod vedením J.Alegadom / USA /, S.Gauwloos aka Slam / Belgicko /,B. Taylora / USA /  B. Bergmansom, M.Klimešovou / ČR /, B.Gentyho / Francúzsko /, D. Foremana / USA /M.Kilvádyho / Slovensko/Belgie / J. Ďurovčíka / SR/,J. Heckmanna / Švajčiarsko /,P. Muzzuappapa / Taliansko / R. Letenajom, J. Kekeňákovou,D. Williamsa / USA /, M. Piazza / Kanada/Taliansko / A. Condodina / USA /, M. Kovářovej / SR /, J. Leeho / VB /, B. Taylora / USA / O. Letenajovou , K.Burgin / VB /, B.Gentyho / Francúzsko /, D. Foremana / USA / D. Borovanskeho / USA /, B. Edwarsa / VB /, P. Lansley / VB /, D. Redlicha / USA /, S. Wuerstena / Holandsko /, G. Whitea / USA / 
 • - účasť na tanečných festivaloch :  IMPULS TANZ / Vienna international dance festival / 
                                                               MTT / Medzinárodný týždeň tanca Praha / 
                                                               Letná škola tanca / ČR / 
                                                               Letná škola tanca / BA / Rotterdamse Dansacademie
 • 2006 - 1997 pedagóg v Súkromnej škole tanca Mgr. K. Solárovej-Sninskej
 • 1997 - 1991  pedagóg v tanečnom divadle Vánok