Večer pre pani Marilenu


...spojený s krstom monografie o pani Marilene

Peter MAŤO: Marilena Halászová, baletná majsterka a choreografka

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Vydalo: OZ VIVA-tanečná škola ISBN: 978-80-972097-0-4

Zodpovedný vydavateľ: Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

Jazyková redakcia: Mgr. Martina Ulmanová a Mgr. Simona Nvotová

Grafické spracovanie a tlač: Dolis, s.r.o.

Dňa 21.9.2015 sa dožíva okrúhleho jubilea 80 rokov „DÁMA“ baletného tanečného umenia na Slovensku, v Čechách a v zahraničí doc. Marilena Halászová. Pri tejto príležitosti organizuje dňa 25.9. 2015 Občianske združenie Viva-tanečná škola, Zádielska 12 Košice v spolupráci s baletom SND, baletom ŠD Košice, VŠMU a pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho slávnostný večer, počas ktorého prídu osobne vzdať poctu Marilene Halászovej významní predstavitelia tanečného umenia na Slovensku a v Čechách.

Dňa 25.9. 2015 o 19.00 hod. v Historickej budove ŠD Košice bude slávnostným aktom venované doc. Marilene Halászovej predstavenie baletu L.Minkus-M.Petipa-V. Malakhov „BAJADÉRA“. Po jeho ukončení sa bude konať v Hoteli Zlatý dukát (Košice) Slávnostná recepcia za účasti pozvaných hostí a významných predstaviteľov tanečného sveta (doc. Astrid Štúrová - dlhoročná vedúca katedry tanca AMU Praha, Vlastimil Harapes, Dagmar Hubová – VŠMU (žiačka pani Marileny Halászovej), Jozef Dolinský – riaditeľ baletu SND Bratislava, Andrii Sukhanov – umelecký šéf baletu ŠD Košice, Irina Čierniková – dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Bratislava, Ivanka Kubicová – bývalá vedúca tanečnej katedry AMU Praha, Kateřina Dedková – Pražský komorní balet, baletná majsterka a asistenka choreografií Pavla Šmoka, členka baletnej poroty hereckej asociácie pre udelenie cien Thálie (ČR), Emil Tomáš Bartko – tanečný kritik, teoretik a pedagóg (Bratislava) a iní.)

Program:

O 19:00 hod.
Slávnostný akt venovania predstavenia baletu Bajadéra M. Halászovej pri príležitosti jej 80. narodenín (javisko Historická budova ŠD Košice)
Aktéri: Peter Himič, riaditeľ ŠD Košice, Jozef Dolinský ml. – riaditeľ baletu SND, Andrii Sukhanov – umelecký šéf baletu ŠD Košice, Katarína Sninská – OZ Viva-tanečná škola.

O 19:10 hod.
Baletné predstavenie BAJADÉRA

O 21:30 hod.
Slávnostná recepcia spojená s krstom monografie o pani Marilene - krstná mama: doc ASTRID ŠTÚROVÁ
Hotel Zlatý Dukát, Hlavná 16, Košice

[Marilena súčasnosť] Doc. Marilena Halászová (nar. 21. septembra, 1935, Bukurešť) patrí k zakladateľskej pedagogicko-choreografickej generácii tanečných umelcov druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Tancu sa venovala od svojich piatich rokov. Silným impulzom v jej láske k tancu bola jej prvá pedagogička Floria Capsali, ktorá bola žiačkou Enrica Cecchettiho (1850-1928) – taliansky baletný majster svetového mena (spolupracoval s Annou Pavlovovou a i.). Významným činiteľom v jej profesionálnom živote bolo štúdium na GITIS v Moskve. Sedem náročných a profesionálne bohatých rokov strávila ako žiačka a neskôr ako asistentka po boku významných tanečných pedagógov a choreografov ako N. I. Tarasov, R. V. Zakharov a L. Lavrovskij. Po štúdiu v Moskve, v rokoch 1961 – 1968, sa stala choreografkou v SND. V rokoch 1969 – 1981 formovala baletný súbor Štátneho divadla v Košiciach. V roku 1974 bola spolu so svojim manželom Andrejom Halászom iniciátorkou, zakladateľkou a vedúcou tanečného oddelenia na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. Práve vďaka tejto ich iniciatíve môže existovať na Slovensku popri 8-ročných tanečných konzervatóriách aj 6-ročné štúdium v odbore tanec na všetkých slovenských hudobno-dramatických konzervatóriách. V rokoch 1981 – 1988 pôsobila s manželom Andrejom Halászom na Music Ballet School v Bagdade, kde sa stala vedúcou tanečného oddelenia. Okrem intenzívneho choreografického, pedagogického a vedúceho pôsobenia v dvoch najväčších baletných súboroch – bratislavskom a košickom bola doc. Marilena Halászová vedúcou Tanečnej katedry VŠMU v Bratislave, pôsobila ako pedagóg na AMU v Prahe, kde získala aj titul doc., bola baletnou majsterkou Pražského Komorného Baletu Pavla Šmoka, atď.

Jej profesionálny vklad je nenahraditeľným a úctyhodným faktom. Po celý život sa neúnavne zaoberala nielen výchovou profesionálnych tanečníkov, ale i budovaním európskeho tradičného klasického a neoklasického divadelno-tanečného repertoáru najmä v bratislavskom a košickom profesionálnom balete. Bohatá bola spolupráca v činoherných inscenáciách, v operách a v televíznych programoch. Medzi „slovenských žiakov“ pani doc. Marileny Halászovej patria významní formovatelia slovenského tanečného školstva a baletného umenia ako: Dagmar Hubová, Marcela Grecmanová, Emil Tomáš Bartko, Pavel Ďumbala, Jano Nemec, Marta Baranová, Cecília Forgáčová, Božena Tóthová a iní.

Choreografické pôsobenie bolo rozmanité: zjednotiaca klasika, pôvodná tvorba ako aj novinky prvýkrát uvedené, napr. Doktor Jajbolí Igora V. Morozova, Dievča a chuligán, Tanečná suita Dmitrija D. Šostakoviča, ďalej slovenské premiéry inscenácií Leningradská symfónia Dmitrija D. Šostakoviča, Straussiana Johanna Straussa, Paganini Sergeja V. Rachmaninova, Valpurgina noc Charlesa Gounoda, Skrinka hračiek Clauda Debussyho, Kamenný kvietok S. Prokofieva, Premeny I. Parika, Román o ruži A. Otčenáša, Duklianska poéma T. Himera, Pavana pre mŕtvu infantku M. Ravela, atď., väčšinou v spolupráci s manželom Andrejom. Doc. Marilena Halászová bola počas svojej tvorby ocenená rôznymi cenami v oblasti kultúry.