Project: 4 ELEMENTS - The festival of the international dance collaboration

 

Občianske združenie VIVA – tanečná škola, Košice v spolupráci so Súkromným konzervatóriom, Kmeťova 23 Košice  (Zádielska 12, Košice),Vás pozývajú na „Festival medzinárodnej tanečnej spolupráce“ v rámci projektu KOŠICE 2013 Európske hlavné mesto kultúry pod názvom

The VIVA – the dance school, civic association Košice,  in cooperation with the Private conservatory, Kmeťova 23 Košice (Zádielska 12, Košice) invites you to „The festival of the international dance cooperation“ within the framework of the European Capital of culture 2013 under the name

 

4 ŽIVLY/4 ELEMENTS

8. júna 2013 o 19:00 hod./ 8thJune 2013, at 7:00 p.m.

v Divadle Cassia Košice/at Theatre Cassia Košice

 

Účinkujú/Performed:

Balet Jihočeského divadla, České Budějovice, Česká republika, pod vedením Attilu Egerháziho

Balet Jihočeského divadla, České Budějovice, The Czech Republic, the artistic director Attila Egerházi

Baletní soubor Jihočeského divadla v Českých Budějovicích se v sezóně 2009/10 představil nejen novým názvem, ale především novým uměleckým profilem a koncepcí. Považuji za čest podílet se na revitalizaci kultury ve významném středoevropském regionu s tak bohatou tradicí. 

Taneční umění prošlo na konci 20. století velkými proměnami. Cítím jako mimořádně důležité vysvětlit a přímo transformovat tyto proměny do nové tváře a repertoáru souboru. Tanec pro mě znamená především poetické divadlo, které citově i intelektuálně zasahuje diváka - to je fenomén, který byl vždy významným prvkem české kultury. Soubor, resp. jeho tvůrci i interpreti se o tuto “ars poetiku” budou upřímně snažit všemi prostředky. 

Pro Jihočeský balet je nyní důležité správně prezentovat svůj nový umělecký a společenský potenciál - jeho působnost bude nejen městská a regionální, ale i zřetelně mezinárodní. Soubor musí oslovit tradiční i nové diváky, novou kvalitou živého divadla. 

Mým hlavním úkolem je řídit umělecké těleso, které bude vedle mé vlastní tvorby prezentovat i významné hostující umělce a týmy. Program baletního souboru bude složen většinou z jednoaktových baletů, které lze nazvat "taneční poezií", dále budeme inscenovat výpravné dramatické příběhy ... a samozřejmě také díla jazzového a revuálního tance.   

Nakonec, ale ne v poslední řadě, je pro mě mimořádně významné působit v české kultuře a spolupracovat s domácími umělci. Již od konce 90. let minulého století mám možnost pravidelně zde inscenovat svá díla a jsem s českým tanečním světem svázán mnoha krásnými zážitky v baletních studiích i na jevištích. Vím, že své budoucí plány v Jihočeském divadle  mohu uskutečnit jen s upřímnou pomocí mnoha partnerů – cítím důvěru vedení divadla, netrpělivé očekávání taneční veřejnosti i kritický a přísný pohled expertů. V první řadě ale nyní spoléhám na talent, pracovitost a nadšení "svých" tanečníků .... a na  první reakce zkušených a vnímavých diváků........Attila Egerházi 

Balet Jihočeského divadla je součástí čtyřsouborového divadla založeného v roce 1919 v Českých Budějovicích. S příchodem nového uměleckého šéfa, maďarského choreografa  Attily Egerháziho v roce 2009, se výrazně změnila dramaturgie a výrazně rozšířily aktivity baletu a to i mimo rámec dramaturgického plánu a předplatného JD. Balet inscenuje a v premiérách uvádí nová představení, spolupracuje s dalšími kulturními centry, významnými choreografy a pedagogy. Balet JD si zadal jako hlavní cíl prezentovat taneční umění jako významnou část kultury a představovat svou práci i mimo hranice města a regionu. 

Nejvýznamnější umělecké projekty od září 2009 – květen 2013: na repertoáru choreografie světově uznávaného choreografa  českého původu Jiřího Kyliána(premiéra inscenace Un Ballo v říjnu 2010       v Budapešti a v listopadu 2010 v Českých Budějovicích)/ spolupráce s dlouholetým sólistou známého souboru Netherland Dance Theatre Václavem Kunešem(premiéra inscenace Neen-ya)/ spolupráce s bývalým ředitelem baletu Slovenského Národního divadla a dlouholetým sólistou Netherland Dance Theateru Mário Radačovským(premiéra inscenace Dinner)/ uvedení choreografie Ordinary Events od světově uznávaného portugalského choreografa Ruie Hortya choreografie Mariin Sen od šéfa baletu Národního divadla Petra Zusky (premiéra říjen 2012)/ spolupráce se slovenských choreografem Máriem Radačovským– choreografie Suzan (premiéra duben 2013).

Ocenění:Cena divadelních novin za rok 2010 pro režiséra a choreografa  Attilu Egerháziho za inscenace Podivuhodný mandarín-Pták OhnivákCelostátní Cena Thálie 2010 pro sólistu baletu Zdeňka Mládka za hlavní roli v So In LoveŠirší nominace na Cenu Thálií 2010 pro sólistku Lindu Schneiderovou za hlavní roli v CarmenŠirší nominace na Cenu Thálií 2011 pro sólistu Viktora Svidró za hlavní roli v Louskáčkovi/ Širší nominace na Cenu Thálií 2012 pro demisólistu Péter Rovó za hlavní roli Merkucio v inscenaci Romeo a Julie.

 

Študenti Rotterdamskej tanečnej akadémie CODARTS, Holandsko

Students from Rotterdam Dance Academy CODARTS, The Netherlands

CODARTS je medzinárodná univerzita, ktorá  poskytuje vysokú úroveň profesionálneho umeleckého vzdelávania v oblastiach hudby, tanca a cirkusových umení. Univerzita má asi 1000 študentov, z 50 národností a približne 340 zamestnancami. 

Tanečné oddelenie univerzity CODARTS, známe pod menom Rotterdamská tanečná akadémia, založili v roku 1931 Corrie Hartong a Gertrud Leistikow. V súčasnosti škola zastáva miesto jednej z najznámejších inštitúcií  moderného a súčasného tanca v Európe. Tanečné oddelenie má okolo 200 študentov tanca v profesionálnych tanečných odboroch  (z 30 národností) a 200 študentov v prípravných kurzoch (od 9-tich rokov).

Tanečné oddelenie CODARTS pripravuje svojich študentov pre profesionálnu kariéru  tanečníka alebo pedagóga. Snaží sa vychovávať vysoko kvalifikovaných tanečných umelcov, ktorí môžu nájsť prácu na medzinárodnom trhu práce.  Študenti získavajú bohaté divadelné skúsenosti prostredníctvom predstavení, divadelných turné a festivalov a prostredníctvom stáží na známych tanečných spoločností, s ktorými CODARTS úzko spolupracuje. Študenti majú možnosť zúčastniť sa výmenných programov s ďalšími významnými tanečnými školami v Európe a USA.

 

Súbor moderného tanca DanzAria, Montevarchi, Taliansko, pod vedením Marie Toth

Dance Company DanzAria, Montevarchi, Italia, the artistic director Maria Toth

Neziskový kultúrny zväz danzAria je škola moderného tanca, založená v roku 2003 v Montevarchi - Taliansko. Riaditeľka a umelecká vedúca Ing. Mária Tóthová bola zakladateľkou a vedúcou bývalého košického súboru TREMOLO, ktorý pôsobil v rokoch 1982 - 1991 a bol jedným z najznámejších súborov na Slovensku. „danzAria" okrem výchovy tanečníkov organizuje medzinárodné tanečné kurzy a konkurzy a zúčastňuje sa medzinárodných konkurzov a festivalov v celej Európe. 

Najvýznamnejšie výsledky: v roku 2007 na celosvetovej súťaži tanečných škôl v Barcelone - Španielsko ziskala 1. Miesto a ocenenie" SPECIAL AWARD COREOGRAPHY", v roku 2010 na X. Medzinárodnej súťaži DANCE COMPETITION HELLAS v Aténach získala 2. a 3. miesto v kategórii Jazz a Contemporary dance, v apríli 2012 na VII. CONCOURS EUROPEEN DE DANSE v Lyone - Francúzsko získala Špeciálne ocenenie za najlepšiu choreografiu. 

Spolupracuje so zahraničnými pedagógmi ako Cristina Perera (Nemecko), David Strnad (Česká rep.), Renèe Bellini (Francúzsko), Pavel Zustiak (USA), Aaron Francis (Anglicko), Oľga Letenajová (Slovensko) a ďalší.

Umelecká vedúca: Mária Tóthová 

Web stranka: www.danzaria.it

Tanečné štúdio „S“, Košice, Slovenská republika, pod vedením Denisy Feketeovej

Dance studio „S“, Košice, The Slovak Rebublic, the artistic director Denisa Fekete

           Občianske združenie Tanečné štúdio „S“, ktoré pôsobí v Košiciach od roku 1986. Venujeme sa hlavne modernému scénickému  tancu, ale aj rôznym iným tanečným technikám. Súbor združuje ľudí, ktorí radi tancujú a vypĺňa im nie len voľný čas, ale mnohým otvára dvere i do budúcnosti. Členmi sú mladí ľudia od 15 rokov až po tých, ktorí už dávno nemajú „násť“, ale tanec má pre nich stále zmysel.

 Pravidelne sa objavujeme i na podujatiach organizovaných pod záštitou mesta Košice, či EHMK Košice 2013. Zúčastňujeme sa na rôznych tanečných súťažiach a festivaloch a to veľmi úspešne. Tí, ktorí v tom našli zmysel života sa stali úspešnými tanečníkmi, choreografmi a pedagógmi doma i v zahraničí , v súčasnosti aktívne pôsobia v  Bratislave, Prahe, Rotterdame, Londýne, St. Louis, či v New Yorku.

Za náš úspech považujeme i spoluprácu so štátnym divadlom v Košiciach a spoluprácu s televíziou, čo nám dáva nielen priestor zviditeľniť sa, ale predovšetkým byť na „doskách, ktoré znamenajú svet“.

Študenti Súkromného konzervatória, Kmeťova 23 (Zádielska 12), Košice, Slovenská republika

Students from Private conservatory, Kmeťova 23 (Zádielska 12), Košice, The Slovak Rebublic

Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23 (Zádielska 12)  Košice vzniklo v roku 2005 a tak už osem rokov poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca v dvoch odboroch: tanec a hudobno-dramatické umenie. Absolvent súvislého šesťročného štúdia je oprávnený používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“.

Od roku 2009, kedy školu opustili prví absolventi, do roku 2012 malo 83 % úspešnosť prijatia svojich absolventov na vysoké školy umeleckého zamerania na Slovensku i v Čechách.

Absolventi našli tiež uplatnenie v praxi v súboroch ako SĽUK, balet Štátneho divadla Košice, Lúčnica či ako pedagógovia na Základných umeleckých školách.

V roku 2012 získali 4 absolventky Súkromného konzervatória štipendiá na Martha Graham Dance School v New Yorku.

Škola dlhodobo spolupracuje s Rotterdamskou tanečnou akadémiou CODARTS Holandsko, zúčastňuje sa  na prehliadkach konzervatórií ako Priestor pre tanec v Nitre (organizátor Súkromné konzervatórium v Nitre), Medzinárodné týždne tanca v Prahe (organizátor Taneční centrum Praha - Konzervatoř), Puzzle – stretnutie konzervatórii Bratislava (organizátor Elledanse)

Žiaci majú možnosť absolvovať krátkodobé stáže  na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne alebo Rotterdamskej tanečnej akadémií CODARTS.

Súkromné konzervatórium pre svojich žiakov organizuje worshopy, ktoré viedli lektori ako doc. M. Halaszová (Česká republika, Slovensko), R. Hlatký (Holandsko), Attila Egerházi (Česká republika), D. Strnad (Česká republika), O. Letenajová (Slovensko), M. Valko (USA), M. Ranič (SRN), K. Vlniešková (Slovensko) L. Spišáková-Bariliková (Slovensko), P. Cibula (Slovensko), K. Štrbáková (Slovensko), V. Šoltýs (Slovensko), F. Ayisi (Slovensko), K. Rampáčková (Česká republika, Taliansko) a mnohí ďalší.