PREDETA 2016

PRE-DE-TA je tanečná súťaž, ktorá sa pravidelne koná na východnom Slovensku. Počas dvoch dní jej realizácie dala PRE-DE-TA deťom a mladým ľuďom príležitosť tancovať a súťažne prezentovať ich celoročnú prípravu v školách, či súboroch. Počas dvoch dní sa súťaže zúčastnilo 550 tanečníkov v 121 choreografiách, rozdalo sa vyše 7é víťazných pohárov. Hodnotila ich vysoko odborná porota (doc. Marilena Halászová, doc. Ivanka Kubicová, Števo Chlebo, Peter Maťo, Ján Šutka, Iveta Višnevská, Peter Mucha a iní...). 

Obrovský prínos tejto súťaže je hlavne v možnostiach, ktoré dáva všetkým účastníkom, nie len víťazom. Plne si uvedomujeme aké dôležité je vedieť deti a najmä mládež motivovať, aby aktívne trávili svoj voľný čas, mohli sa prejaviť a viesť zdravý a aktívny život. Súťaž sa nazýva PRE-DE-TA, pretože je určená PRE DETI. Deti si tu môžu porovnať svoje schopnosti a načerpať novú inšpiráciu do ďalšej práce na sebe. Dávame im možnosť i naďalej sa zlepšovať v tom, čo ich baví, keďže naše OZ spolupracuje s radom profesionálnych tanečných pedagógov a choreografov.