NA SCÉNU 2 - divadelné workshopy - november 2023


Ste študentmi konzervatórií, absolventi umeleckých škôl, členovia nezávislých zoskupení?

OZ VIVA - CENTRUM UMENIA  organizuje druhý ročník zaujímavých edukačných a veľmi prínosných workshopov zameraných na tecniku hlasu a reči, umelecký prednes i na muzikálový spev.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lektori: LENKA SPIŠÁKOVÁ-BARILÍKOVÁ A PETER STRENÁČIK

Viac info:  https://www.ozviva.sk/projekty/na-scenu-2-november-2023

Video z predchádzajúceho ročníka: https://youtu.be/rjH6bjZgyYg

Tešíme sa na Vašu účasť