Meníme názov: VIVA- tanečná škola na VIVA -centrum umenia


S radosťou Vám oznamujeme,

zmenu názvu:

OZ VIVA - tanečná škola sa mení na 

 OZ VIVA- centrum umenia,

aby sme vám mohli priniesť zaujímavé projekty aj do iných umeleckých oblastí.